De services

Telefoonbeantwoording

Uitbesteden

Gemaakt voor 1024x768

QMS
Fokkerweg 20
7524 PS Enschede
Tel 053-4343436
Fax 053-4304308

info@qmsonline.nl

................................
Kent u dat? Een afspraak met een opdrachtgever en de telefoon gaat... Uw medewerker vraagt of u al gedacht heeft aan... of tijd heeft gehad om... De bijeenkomst is geregeld, nu alleen nog even...

Morgen ga ik echt...

Daarom, QMS!
................................

QMS

QMS
QMS verleent sinds 1988 managementondersteuning aan bedrijven en non-profit organisaties. Daarvoor beschikken we over ervaren hooggekwalificeerde medewerkers en geavanceerde apparatuur. Zo kunnen we op tijdelijke of vaste basis voorzien in uw behoefte aan secretariele en administratieve ondersteuning. Bij personeelsuitval, piekdrukte of gebrek aan gekwalificeerde mensen kunt u een beroep op QMS doen. QMS biedt hulp op maat op het moment dat u vastloopt. QMS maakt werk van uw werk en neemt u zorgen uit handen. Met duidelijke afspraken over uitvoering, prijs en levertijd.

Dienstverlening
QMS biedt een uitgebreid pakket aan services. De ervaren, professionele medewerksters van QMS werken vanuit een persoonlijke en betrokken benadering; alsof uw bedrijf het onze is. Een overzicht van onze services vindt u op deze site. Heeft u specifieke vragen? Mail ons door hier te klikken of bel: 053-4343436.

Geheimhouding
Communicatie blijft natuurlijk een zaak van vertrouwen. Alle medewerkers van QMS hebben zich contractueel tot geheimhouding verplicht. Wij garanderen u dat er correct en discreet met uw informatie wordt omgegaan.

Referenties
Op deze plek volstaan we met het noemen van enkele branches waarin QMS ervaren is: advocatuur, assurantien, automatisering, bouw, consultancy, evenementenorganisatie, handel, industrie, makelaardij, scholing en opleiding, werving en selectie, zakelijke dienstverlening. QMS is bovendien werkzaam voor overheden, verenigingen en non-profit organisaties. Referenties worden op aanvraag verstrekt.